כתובת

פתח תקוה

ברוריה 7
טלפון: 077-9970850

שעות עבודה:8:00-19:00